mail_top
 Empowered by Innovation, Driven by Intellect
bg en

GPS MatriX

 

 • GPS MatriX е устройство за автоматично GPS проследяване в реално време от най-висок клас.
 • GPS MatriX предлага пълна интеграция с облачните услуги за GPS проследяване на различни доставчици.
 • GPS MatriX е оборудван с високо чувствителен GPS приемник, който предава много точно местоположението на следеното МПС. По този начин то може да бъде наблюдавано от всяка една точка на света във всеки един момент.
 • GPS MatriX предлага изключително голям ”ALL IN ONE” набор от параметри за следене и запис в реално време на:
 • местоположение
 • скорост и посока на движение
 • изминати километри и маршрути;
 • следене на налично и изразходвано гориво, директно от бордовия компютър на превозното средство и по CAN шина;
 • следене на налично и изразходвано гориво от външни устройства: фабричен нивомер, допълнителна сонда за гориво или допълнителен разходомер
 • обороти на двигателя.
 • температура на двигател и/или товарен отсек
 • отворени/затворени врати
 • включени/изключени агрегати
 • С изходите му има възможност да се управляват в реално време различни събития:
  • блокиране на двигател
  • управление на релета
  • включване/изключване на агрегати и др.
 • Буфер за 20 000 събития.
 • Работи през GPRS на всички мобилни оператори без ограничение.
 • Има вградени алгоритми за оптимизиране на GPRS трафика в роуминг.
 • Има възможност за провеждане на гласово обаждане към/от оторизирани номера.
 • Поддържа идентификация на водачи.
 • Дава възможност за двупосочна текстова комуникация с навигации ”GARMIN”, изпращане на маршрути и задачи за изпълнение, подаване на адрес, координати и POI.
 • Възможност за известяване за зададени събития със SMS.
 • Вградената LiION батерия.

 

 

Scroll To Top