mail_top
 Empowered by Innovation, Driven by Intellect
bg en

АВТОМАТИЗИРАНИ ОТЧЕТИ, СПРАВКИ И АНАЛИЗИ

GPS Systems предлага интерфейс за автоматично генериране на отчети, анализи, справки и графики, с цел улесняване на работния процес. Система е автоматична и изпраща генерираните отчети и справки по e-mail, в електронен формат (csv, xls, pdf), в предварително зададен времеви период. Това спестява работни часове на мениджъри и управители. Помага за правилната оценка на ситуацията в автопарка за вземане на адекватни решения.

Предлагаме автоматизирани отчети за решаване на Вашите проблеми във фирмения автопарк:

 • Отчет пътни листа – Докладът дава обобщени и подробна информация за маршрути, пробег, време на шофиране, престои за целия автопарк или избрани превозни средства.
 • Отчет за разход на гориво - Докладът дава информация за разхода на гориво ден по ден за избрани превозни средства или общо. Информацията от тази справка помага да се направят точни калкулации за разхода на гориво на всяко транспортно средство, как се експлоатира и дали са направени някакви злоупотреби. 
 • Обобщена справка по МПС – Справката дава точен отчет за изразходено гориво, изминати километри и похарчени средства за техническа поддръжка на дадено МПС. Така всеки мениджър получава обобщен анализ дали дадено превозно средство е рентабилно за фирмата или е по-добре да се спре от движение, тъй като струва повече, отколкото заработва.
 • Отчет работен режим по обороти - Справката отчита коректно работните  обороти на двигателя. Задават се определени обороти, които се приемат за празен ход, като стойностите над тези обороти се приемат за работни. Тази справка е изключително полезна при специализираните и строителните машини, когато се заплащат действително изработените часове. Чрез нея може коректно да се калкулират работните часове на дадена машина и служител. Използва се също и при техника под наем за точно калкулиране на изработени часове. 
 • Отчет маршрути по МПС – Докладът дава информация за всички маршрути при избрани превозни средства. Справката е изключително  подходяща за дистрибуторски и фирми с бързо оборотни стоки. Чрез нея може да се проследява коректно спазване на зададени маршрути и графици, а от там да се правят изводи за точното изпълнение на поставени задачи.
 • Отчет престой за период – Изключително полезна справка за фирми, занимаващи се с бързо оборотни стоки и дистрибуция. Справката коректно отчита дали и с каква продължителност превозното средство е било в престой. Отчита дали е било с включен или изключен двигател и какъв е бил  разходът на гориво за този престой. Чрез справката може да се направи извод с каква продължителност в работно време, се правят престои, с работещ двигател и какво е качеството на работа на даден служител.
 • Справка за посещения по домашен адрес – Справката е изцяло информативна за мениджъри и управители. Проследява интензитет и честота на посещения на домашен адрес или често посещаеми адреси от служители на фирмата в работно време, със служебни автомобили. От тази справка може да се направят изводи за коректно поведение на служители към работодателя.
 • Справка отчет изминати километри и гориво – Дава информация за изминати километри в работно и извън работно време. Полезна е за фирми, които предоставят служебните автомобили за лична употреба от служителите. Чрез този отчет лесно и бързо се пресмятат изминати служебни и лични километри.
 • Отчет превишение на скоростта – Справката отчита кои превозни средства с каква превишена скорост са се движили, в точно определен периода от време. Справката помага при решаване на казуси с глоби и изясняване кой точно водач е превишил скоростта.
 • Справка нерегламентирано паркиране по МПС – Справката дава информация за нерегламентирани паркирания, спрямо предварително зададени паркинг зони, спрямо работното време в дните от седмицата. Тази справка ще даде информация за евентуални неразрешени паркирания, извън предварително определените зони.
 • Справка маршрути по статични обекти на МПС – Справката се използва често от компании, занимаващи се с  дистрибуция на бързо оборотни стоки за контрол на търговските представители и служители за изпълнение на поставени задачи по предварително зададени маршрути. Справката дава информация дали по определения маршрут, в какъв момент, са  обходени статичните обекти.
 • Справка работно време по МПС  – Справката отчита коректно изминати километри и мото часове за определени превозни средства в работно време и извън работно време. Справката отчита изминати километри на превозното средство в зона и извън зона.
 • Справка работно време по водач – Справката дава информация за изминати километри и мото часове по водач, за избрани превозни средства, в работно време и извън работно време.

 

 

Scroll To Top