mail_top
 Empowered by Innovation, Driven by Intellect
bg en

КОНТЕЙНЕРИ И РЕМАРКЕТА

GPS Systems разработи специално решение за контрол и проследяване в реално време на контейнери, товарни вагони, товари и ремаркета. Услугата е предназначена за транспортни, логистични, строителни и петролни фирми. Чрез GPS Systems имате информираност за местоположението на поверените Ви активи в реално време. За проследяване на контейнери, ремаркета и спецеални товари, GPS Systems използва GPS устройство с автономно захранване, снабдено с изключително издръжлива батерия за продължителен период на работа. Устройството притежава уникална функионалност за дистанционен контрол, която позволява промяна на времето за предаване, съобразно нуждите на абоната, както и опция за дистанционно активиране и деактивиране. С лесен монтаж и поддръжка. Активира аларма при неоторизиран достъп и действия. Ползите, които бихте имали при използването на GPS проследяване и контрол на обемни товари и контейнери са незаменими:

  • подаване на коректно местоположение
  • информираност в реално време
  • свеждане до минимум на загуби и злоутотреби
  • успешно управление на поверените ценни активи и товари.

 

 

Scroll To Top