mail_top
 Empowered by Innovation, Driven by Intellect
bg en

ВРЪЗКА КЪМ БОРДОВИ КОМПЮТЪР

GPS Systems предлага връзка към бордови компютър/CAN BUS за предаване на данни от превозното средство. Информацията, която се подава от бордовия компютър е изключително точна в реално време и отчита коректни данни за: ниво на горивото, изразходено количество гориво, изминато разстояние,  обороти,  температура на двигател и др. Подадените данни се записват, обработват и анализират от системата, която подготвя систематизирани отчети и диаграми от най-високо ниво на точност.


Ще бъдете информирани относно стила на шофиране и цялостната експлоатация на превозното средство. С помощта на данните, получени от бордовия компютър може да се формира профил и стил на шофиране на водача, с цел избягване на  резки спирания/потегляния, рисково шофиране и неправилно управление на повереното превозно средство, с цел избягване на последващи ремонти и аварии.
Чрез обобщаване и анализ на информацията, получена от бордовия компютър, мениджърският екип може да направи изводи относно предстоящи амортизации и възможни икономии на превозните средства.

 

 

 

Scroll To Top