mail_top
 Empowered by Innovation, Driven by Intellect
bg en

КОНТРОЛ НА ГОРИВОТО

GPS Systems осигурява цялостна система за управление и контрол на разходите за гориво, базирана на точни данни от:

  • информация от бордови компютър/CANBUS
  • сонда за гориво - фабрична или допълнително монтирана в резервоара на превозното средство
  • разходомер, допълнително монтиран в превозното средство

Информацията и данните от бордовия компютър са с голяма точност. Може да получавате информация за коректно отчитане на: изразходено количество гориво, ниво на гориво, изминато разстояние, обороти, температура на двигателя и др. Системата анализира данните и ги предоставя в достъпен и разбираем вид за оценка на реално изразходено гориво и евeнтуални злоупотреби с него.

Сондата за гориво може да бъде фабрична или допълнителна. Фабричната сонда подава информация за наличното гориво, а допълнителната се използва, там където фабричния нивомер не работи толкова точно, изобщо не работи или липсва. Системата Ви помага за решаване на казуси, като резки спадове на гориво и неправилно отчитане на реално заредено количество в резервоара.
GPS Systems може да генерира справки и графики за разхода на гориво. На база на справките може да се проследи реалния разход на гориво на дадено превозно средство за определен период от време.  

Икономическите плюсове от контрола на горивото са видими още през първия месец. При добра организация разходът на гориво може да бъде намален с 30%, а от нерегламентираните маршрути с повече от 40%!

 

 

Scroll To Top