mail_top
 Empowered by Innovation, Driven by Intellect
bg en

CARPOOL

CARPOOL е специален модул, създаден за клиентите на GPS Systems. Подходящ е за разрешаване и улесняване на логистични операции във фирмени автопаркове, за максималното оптимизиране на служебните автомобили и най-рационалното им разпределение по отдели. CARPOOL – оптимизира по най-добрия начин използването на служебните автомобили от служителите на фирмата. Тази функционалност представлява идеално създадена резервационна система за заявяване използването на служебни автомобили по отдели или отделно от всеки служител. Абсолютно точно отчита времетраенето, маршрута и горивото, използвано от всеки отдел или служител. 
Ползите, които бихте имали при използването на CARPOOL във Вашия автопарк са намаляване обема на служебните автомобили и най-рационалното им използване от служителите. Оптимизиране на ресурсите по всички превозни средства и пълна информираност във всеки един момент. Ръководството може да направи своите изводи колко често се използват служебните превозни средства в работно време и дали разходите оправдават поставените цели.
От отчетната система – Рентабилност на CARPOOL може да се провери продължителността на използване или нерегламентирано задържане на дадено превозно средство. По този начин ще имате информираност дали коректно се задават заявките/резервациите за използване на превозни средства и колко често са коректни или некоректни.

 

 

 

Scroll To Top