mail_top
 Empowered by Innovation, Driven by Intellect
bg en

GPS споделено проследяване на товари

GPS Systems постоянно усъвършенства софтуера на предлаганата система. Фирмата разполага с отдел за технологични иновации, в който внедрява и надгражда софтуера на GPS системата. Специално за своите клиенти GPS Systems  разработи напълно нова, изключително полезна функционалност GPS споделено проследяване на товари , с възможност за предоставяне на временен достъп за наблюдение на активи на трети лица за определен период от време. Използва се предимно от логистични компании, които предоставят достъп за мониторинг на превозвания товар за периода на доставка, с цел пълна информираност в реално време за местоположението на активите. След изтичането на отдадения времеви период за наблюдение, компанията превозвач автоматично се прекъсва достъпа за наблюдение.
 

 

 

 

Scroll To Top