mail_top
 Empowered by Innovation, Driven by Intellect
bg en

GPS MOBI

GPS Systems  разработи за своите клиенти изцяло ново приложение - GPS Mobi - с възможност за контрол и проследяване в реално време на мобилни обекти, чрез мобилни устройства, с операционна система Android. GPS Mobi е приложение, подходящо за фирми, занимаващи се с дистрибуция, бързооборотни стоки, фармация и др, разполагащи с арсенал от търговски представители, които могат да бъдат лесно проследявани. Чрез GPS Mobi ще имате информираност в реално време за местоположението, продължителността и начина на изпълнение на поставените задачи на служителите. Можете да проследявате коректното спазване на работното време и регламентирани почивки. GPS Mobi позволява проследяване работата на служителите в зона или извън зона или по зададен маршрут. По този начин ще знаете дали определени обекти са посетени в предварително зададена последователност, с каква продължителност и по кое време. Ще имате пълна информация и яснота за работния процес, служителите и начинът на изпълнение на поставените задачи. 
 
 

GPS MobiПредлага се в Google Play Предлага се в Google Play

 

 

 

Scroll To Top