mail_top
Вдъхновени от иновации, задвижени от интелект
bg en  

CARPOOL

CARPOOL е резервационна система за заявяване използването на служебни автомобили по отдели или отделно от всеки служител. Това е специален модул, създаден за клиентите на GPS Systems. Подходящ е за разрешаване и улесняване на логистични операции във фирмени автопаркове, за максималното оптимизиране на служебните автомобили и най-рационалното им разпределение по отдели. CARPOOL – абсолютно точно отчита времетраенето, маршрута и горивото, използвано от всяко превозно средство, всеки отдел или служител. 

Ползите, които бихте имали от CARPOOL във Вашия автопарк е най-рационално използване на служебните автомобили от служителите. Оптимизиране на ресурсите по всички превозни средства и пълна информираност във всеки един момент. Ръководството може да направи своите изводи колко често се използват служебните превозни средства в работно време и дали разходите оправдават поставените цели.
От отчетната система – Рентабилност на CARPOOL може да се провери продължителността на използване или нерегламентирано задържане на дадено превозно средство. По този начин ще имате информираност дали коректно се задават заявките/резервациите за използване на превозни средства и колко често са коректни или некоректни.

 

 

 

Scroll To Top