mail_top
Вдъхновени от иновации, задвижени от интелект
bg en  

ECO Drive

ЕCO Drive е икономично, умно, безпроблемно и безопасно шофиране. Техниките, които водят до икономия на гориво дават икономически плюсове с до 30%. ECO Drive - това е разумния стил на управление, който Вие може да въведете във Вашия автопарк и фирма, чрез използването на GPS Systems.
Икономичното шофиране предлага ползи за водачите на превозни средства и тежкотоварни машини: намалява разходите и спомага за по-малко произшествия, както и за редуциране на вредните емисии на парникови газове.
Това е тип шофиране, при което се постигат оптимални стойности на разход на гориво и поддръжка. Вие можете да наложите този стил на управление чрез GPS Systems във Вашата фирма. Предлагаме Ви няколко ползи, заради които си заслужава:

  • Намаляване разхода на гориво - Намаляване на преките разходи.
  • Удължаване експлоатацията на превозните средства.
  • По-ниска цена по поддръжка на автопарка. Минимални загуби на време и пари за ремонт след аварии.
  • Мотивиран и предвидим стил на шофиране. Без безсмислено ускоряване и намаляване на скоростта. Плавна смяна на предавките и щадене на двигателя. По-малко стрес и агресивност на пътя.
  • Принос в опазване на околна среда.
 

GPS Systems насърчава EКО шофирането, което намалява вредните емисиите на парникови газове, трудови злополуки и разход на гориво. Отнасяме се с грижа към природата и вярваме, че с всекидневни, малки активности ще можем допринесем за опазване на околната среда.
 

 

 

Scroll To Top