mail_top
Вдъхновени от иновации, задвижени от интелект
bg en  

АВТОМАТИЗИРАНИ СПРАВКИ И ОТЧЕТИ - УЛЕСНЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМЕНИЯ АВТОПАРК

21.04.2021

Ние от GPS Системи България Ви предоставяме възможността да управлявате с лекота поверената Ви флотилия от превозни средства. С GPS Systems имате достъп до автоматизирани отчети и справки, чрез анализ на ключови показатели от тях получавате цялостен поглед върху състоянието на превозните средства и водачите им. Чрез коректното им отчитане имате пълен мониторинг от аналитична информация, която Ви помага да взимате правилните решения.
GPS Systems разполага със собствен софтуер за генериране на автомотизирани справки, отчети и анализи. Справките могат да бъдат генерирани за ден, седмица, месец, година, както и за произволни времеви периоди, за 1 автомобил, група автомобили или всички автомобили. Система е автоматична и изпраща генерираните отчети в електронен формат (csv, xls, pdf), по e-mail, в предварително зададен времеви период. Поставихме си за цел да улесним управлението на автопарка, затова предоставяме целеви отчети, които да помогнат за коректното менажиране на превозни средства и служители. Основната им задача е да оптимизират разходите и работния процес и да увеличават производителността и безопасността на флота си.
Най-използваните справки може да видите тук:
В настоящата статия ще разгледаме други полезни справки:
  • Справка отчет на лимит по километри и гориво – това е много полезна, информативна справка. Използва се от фирми, които остават за използване служебните автомобили от водачите им след работно време. Дава информация за надвишен лимит на служебни километри, лични километри гориво, както и изминатото разстояние в работно време, извън работно врем е и общо километри. Справката изчислява надвишения лимит като избрания период се разбива на подпериоди в зависимост от входния параметър за ден, седмица или месец.
  • Справка отчет процент коректност на курсове - справката дава информация за всички курсове за избрани превозни средства в определен времеви период. Справката е в зависимост от изчисления процент коректност за тях. Има възможност за детайлизирана справка, която дава информация и за всички маршрути спрямо зададения курс.
  • Справка движение на МПС по дни – тази справка се използва за точна отчетност на курсовете на избрано транспортно средство. Полезна е за мониторинг на коректно поставени задачи и спазване на правила. Справката дава разбивка по календарни дни в зависимост от зададения период от време. Съдържа детайли като НАЧАЛО, КРАЙ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ДВИЖЕНИЕ, ПРЕСТОЙ, ОБЩО ИЗМИНАТО СЪСТОЯНИЕ, ОБЩИ ПРЕСТОИ НА ДЕН, СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕСТОИТЕ НА ДЕН. Има опция за изчисляване на начален и краен километраж за пътен лист, като дава възможност изминатите километри да се преизчисляват в зависимист от данните за километража при зареждането с гориво за съответния период. Справката дава информация за начален и краен километраж за периода.
  • Справка сигнали за период – дава информация за случили се събития за избрани МПС в хронологичен ред.Позволява избиране на събития, като престои например, като резултат показва само тези превозни средства, за които тези събития са валидни.
Ако искате да имате повече информираност и контрол за случващото се с Вашите превозни средства – свържете се с търговския ни екип на: 0700 20 820 / 0887 736 336 - ще получите полезна информация и най-добри цени.

 

Scroll To Top