mail_top
Вдъхновени от иновации, задвижени от интелект
bg en  

За всички свои клиенти GPS Системи България разработи CARPOOL - резервационна система за заявяване използването на служебни автомобили по отдели или отделно от всеки служител

30.10.2020
carpooling

GPS Системи България гарантира най-разумните и оптимални решения за GPS контрол и управление на флотилии от превозни средства. Ние разполагаме с технологичния ресурс за постоянно развитие и усъвършенстване на функционалностите и възможностите на GPS системата, която предлагаме. С GPS System получавате абсолютен контрол, пълна информираност, оптимизиране на разходите - галактика от възможности, които помагат за интелигентното мениджиране на целия антопарк. За нуждите на своите клиенти разработихме CARPOOL - това е резервационна система за заявяване използването на служебни автомобили по отдели или отделно от всеки служител. Подходящ е за разрешаване и улесняване на логистични операции във фирмени автопаркове, за максималното оптимизиране на служебните автомобили и най-рационалното им разпределение по отдели. CARPOOL – абсолютно точно отчита времетраенето, маршрута и горивото, използвано от всяко превозно средство, всеки отдел или служител. Ползите, които бихте имали от CARPOOL във Вашия автопарк е най-рационално използване на служебните автомобили от служителите. Оптимизиране на ресурсите по всички превозни средства и пълна информираност във всеки един момент. Ръководството може да направи своите изводи колко често се използват служебните превозни средства в работно време и дали разходите оправдават поставените цели. От отчетната система – Рентабилност на CARPOOL може да се провери продължителността на използване или нерегламентирано задържане на дадено превозно средство. По този начин ще имате информираност дали коректно се задават заявките/резервациите за използване на превозни средства и колко често са коректни или некоректни. Разполагаме с отворена телефонна линия за запитвания или възникнали въпроси: 0700 20 820 / 0887 736 336.

 

Scroll To Top