mail_top
Вдъхновени от иновации, задвижени от интелект
bg en  

Високотехнологични решения за контрол и проследяване на земеделски машини и техника

12.08.2020
GPS_Systems selskostopanska technika

GPS Системи България предоставя високотехнологични решения за контрол и проследяване на земеделски машини и техника. Спецификата на бранша изисква постоянен мониторинг на скъпоструващите машини от дистанция. Абсолютно задължително условие в този сегмент е необходимостта от постоянна информираност, относно местоположението и състоянието на машините, имайки предвид каква е инвестицията за земеделска техника, а и спесификата на бранша. Чрез многообразието от функционалности на нашата GPS система можете дистанционно да контролирате работния процес на полето. GPS Systems дава възможност за контрол на стила на работата, за продължителността на работния процес и ефективното функциониране за всяка машина. Предлагаме софтуер, който включва множество възможности, предназначени за този сектор, като например:
✅Информация и контрол на съоръженията и прикачения инвентар.
✅Режим на работа по обороти.
✅Контрол на площта за работа при обработваемите земи.
✅Дефиниране на географски зони, следене на МПС в зона и извън зона.
✅Идентифициране на водача. Коректно спазване на работно време, почивки и престои.
✅Проследяване спазването на регламентирани почивки и работно време.
Внедряването на GPS система за контрол и наблюдение носи множество икономически плюсове за всеки бизнес. Спомага за оптимизиране разхода за гориво, дава точна информация за изразходено гориво в литри, среден разход, изминати километри и налично гориво. Отчита коректно оборотите на двигателя и температура на охлаждащата течност. Помага за ограничаване на излишните престои и километри на скъпоструващите машини, както и спомага за редуциране на нерегламентирани почивки. Намалява разноските по всяка машина и техническото обслужване на превозното средство, прави напомняния за поддръжка и обслужване на резервни части, масло, технически прегледи, застраховки, винетки, данъци и др. Безопасността е от огромно значение за GPS Системи България – всеки мениджър може да бъде информиран за местоположението на поверените му машини и водачи, както и за евентуални кражби и нарушения. Системата дава възможност за получаване на автоматични, отчети, анализи и справки по електронната поща в ек селски файлове в определени, предварително зададени времеви периоди. Чрез инвестиране в GPS технология Вие бихте осигурили контрол, информираност, безопасност и оптимизирани разходи за поверените Ви машини и бизнес.
За възникнали въпроси в реално време можете да се свържете с нашите търговски и технически екипи на телефони: 0887 376 336, 0700 20 820.
 

Scroll To Top