mail_top
Вдъхновени от иновации, задвижени от интелект
bg en  

GPS Системи България - автоматизирани справки част 2

04.06.2019
GPS Systems_avtomatizirani otcheti2


Част 2
Във втората част на нашата статия ще разясним ползите от използването на автоматизирана система за бизнес отчети и анализи, разработена от GPS Системи България. GPS Systems дава пълна информираност и контрол на фирмения автопарк, с висока надеждност и поливалентност. Прави технически напомняния за поддръжка и обслужване на резервни части, технически прегледи, застраховки, винетки, данъци и др. С възможност за попълване на автоматични пътни листове по отдели и МПС. Предлага множество функционалности и делегиране на права за достъп към системата. Прави актуализация на данните в реално време. Изготвя автоматизирани справки, отчети и анализи по e-mail, в електронен формат(csv, xls, pdf). Ще опишем едни от по-употребяваните отчети, които предлага системата, използвани често от мениджъри, помагащи за точна информираност и за коректно взети решения.
• Отчет маршрути по МПС – Докладът дава информация за всички маршрути при избрани превозни средства. Справката е изключително подходяща за дистрибуторски и фирми с бързо оборотни стоки. Чрез нея може да се проследява коректното спазване на зададени маршрути и графици, а оттам да се правят изводи за точното изпълнение на поставените задачи.
• Отчет престой за период – Изключително полезна справка за фирми, занимаващи се с бързо оборотни стоки и дистрибуция. Справката коректно отчита дали и с каква продължителност превозното средство е било в престой. Отчита дали е било с включен или изключен двигател и какъв е бил разходът на гориво за този престой. Чрез справката може да се направи извод с каква продължителност в работно време, се правят престои, с работещ двигател и какво е качеството на работа на даден служител.
• Справка за посещения по домашен адрес – Справката е изцяло информативна за мениджъри и управители. Проследява интензитет и честота на посещения на домашен адрес или често посещаеми адреси от служители на фирмата в работно време, със служебни автомобили. От тази справка може да се направят изводи за коректно поведение на служители към работодателя.
• Справка отчет изминати километри и гориво – Дава информация за изминати километри в работно и извън работно време. Полезна е за фирми, които предоставят служебните автомобили за лична употреба от служителите. Чрез този отчет лесно и бързо се пресмятат изминати служебни и лични километри.
• Отчет превишение на скоростта – Справката отчита кои превозни средства с каква превишена скорост са се движили, в точно определен период от време. Справката помага при решаване на казуси с глоби и изясняване кой точно водач е превишил скоростта.
• Справка нерегламентирано паркиране по МПС – Справката дава информация за нерегламентирани паркирания, спрямо предварително зададени паркинг зони, спрямо работното време в дните от седмицата. Тази справка ще даде информация за евентуални неразрешени паркирания, извън предварително определените зони.
• Справка маршрути по статични обекти на МПС – Справката се използва често от компании, занимаващи се с дистрибуция на бързо оборотни стоки за контрол на търговските представители и служители за изпълнение на поставени задачи по предварително зададени маршрути. Справката дава информация дали по определения маршрут, в какъв момент, са обходени статичните обекти. При интерес от Ваша страна, посетете нашия сайт: www.gpsbg.eu За възникнали въпроси в реално време можете да се свържете с нашите търговски и технически екипи на телефон: 0700 20 820.

 

Scroll To Top