mail_top
Вдъхновени от иновации, задвижени от интелект
bg en  

GPS Системи България - автоматизирани справки част 1

27.05.2019
GPSbaner-bezplatna-tehnika2_facebook4

Част 1
GPS Системи България предлага качествени услуги и технологични решения за проследяване и контрол на превозни средства. Ние Ви предоставяме функционална и добре работеща GPS система, която максимално ще улесни управлението на поверения Ви автопарк. Чрез интелигентно управление с GPS технологията, които предлагаме, лесно ще намалите разходите за гориво, ще може да подобрите ефективността на работа на шофьорите, ще имате контрол и информираност в реално време. Всичко това ще е възможно с абсолютен контрол и управление от офиса, както и от всяка мобилна платформа. GPS Systems предлага интерфейс за автоматично генериране на отчети, анализи, справки и графики, с цел улесняване на работния процес. Система е автоматична и изпраща генерираните отчети и справки по e-mail, в електронен формат (csv, xls, pdf), в предварително зададен времеви период. Това спестява работни часове на мениджъри и управители. Спомага за правилната оценка на ситуацията в автопарка, както и за вземане на адекватни решения. В настоящата статия ще представим най-използваните отчети, които се използват за получаване на максимално количество информация за поверените Ви МПС-та.
• Отчет за разход на гориво - Докладът дава информация за разхода на гориво ден по ден за избрани превозни средства или общо. Информацията от тази справка помага да се направят точни калкулации за разхода на гориво на всяко транспортно средство, как се експлоатира и дали са направени някакви злоупотреби.
• Обобщена справка по МПС – Справката дава точен отчет за изразходено гориво, изминати километри и похарчени средства за техническа поддръжка на дадено МПС. Така всеки мениджър получава обобщен анализ дали дадено превозно средство е рентабилно за фирмата или е по-добре да се спре от движение, тъй като струва повече, отколкото заработва.
• Отчет режим по обороти - Справката отчита коректно работните обороти на двигателя. Задават се определени обороти, които се приемат за празен ход, като стойностите над тези обороти се приемат за работни. Тази справка е изключително полезна при специализираните и строителните машини, когато се заплащат действително изработените часове. Чрез нея може коректно да се калкулират работните часове на дадена машина и служител.

 

Scroll To Top