mail_top
Вдъхновени от иновации, задвижени от интелект
bg en  

ЕCO Drive - разумният стил на шофиране

29.09.2018
eco drive (2)

GPS Системи България се отнася с внимание и грижа към природата. Ние Ви препоръчваме ECO Drive - това е разумният стил на управление, който можете да въведете във Вашия автопарк и фирма чрез използването на GPS устройства за контрол и проследяване в реално време. Ние насърчаваме EКО шофирането, намаляващо вредните емисиите на парникови газове, разход на гориво и трудови злополуки. Отнасяме се с грижа към природата и вярваме, че с всекидневни, малки активности ще можем да допринесем за опазване на околната среда.
Екологичното шофиране е стил, подходящ за съвременните технологии на двигателя: умно, безпроблемно и безопасно шофиране. Техниките, които водят до икономия на гориво, дават икономически плюсове средно с 5-10%. Екологичното шофиране предлага ползи за водачите на превозни средства и тежкотоварни машини: намалява разходите и спомага за по-малко произшествия, както и за редуциране емисиите и нивата на шум. 
Това е тип шофиране, при което се постигат оптимални стойности на разход на гориво и поддръжка. Вие можете да наложите този стил на управление чрез GPS устройства за контрол и проследяване в реално време за превозните средства във Вашата фирма. Предлагаме Ви няколко ползи, заради които си заслужава:
• Намаляване разхода на гориво = Намаляване на преките разходи; 
• Удължаване експлоатацията на превозните средства;
• По-ниска цена по поддръжка на автопарка; Минимални загуби на време и пари за ремонт след аварии; 
• Мотивиран и предвидим стил на шофиране; Без безсмислено ускоряване и рязко намаляване на скоростта; Плавна смяна на предавките и щадене на двигателя. По-малко стрес и агресия на пътя;
• Принос в опазване на околна среда;
GPS Системи България Ви предоставя възможност за задаване на маршрути за движение. Графики и таблици предоставят необходимите данни за анализ на работния процес и на стила на шофиране. Всички анализи се представят в разбираема форма, което е ключов елемент за избягване на грешки в бъдеще. Разчитането на предоставените анализи би помогнало на управленския екип да насърчи разумното и EКО шофиране на служителите си. Да редуцира разходите си, да избегне евентуални санкции от органите на реда, както и да направи своите изводи.
За възникнали въпроси в реално време можете да се обаждате на тел. 0700 20 820.

Scroll To Top