СМЕСЕНИ АВТОПАРКОВЕ, ДИСТРИБУЦИЯ, БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ И ЛОГИСТИКА


 
Решенията, предлагани от GPS Systems, са предназначени за различни по големина автопаркове, за фирми специализирани в смесени автопаркове, дистрибуция, бързооборотни стоки и логистика. Предлаганата от нас система позволява обективна проверка на всички събития, свързани с транспорта, като дава оценка на качеството на работа на служителите и превозните средства. Ние Ви предлагаме оптимизиране на разхода за гориво и оперативните разходи за всички транспортни средства. Даваме ефективни и гъвкави решения за подобряване на Вашия бизнес.
Възможности:
 • Проследяване на местоположение, скорост, посока, поведение на водача, маршрути, престои и др.
 • Оптимизиране разхода за гориво. Информация за налично гориво, изразходено гориво, среден разход и изминати километри
 • Работен режим по обороти на двигателя.
 • Връзка към бордови компютър/CANBUS: 
 • отчитане на точни данни за: изразходено количество гориво, ниво на гориво, изминато разстояние,  обороти,  температура на двигателя и др.
 • Формиране на профил и стил на шофиране на водача от данните на бордовия компютър и резки спирания/потегляне.
 • Идентификация на водача - изготвяне на профил и правилно разпределение на работните задачи.
 • Интегриране на информация от външни системи, агрегати, помпи, врати, товарен или хладилен отсек и др.
 • Възможност за дистанционно блокиране запалването на двигателя.
 • Дефиниране и изчертаване на географски зони, задължителни и /или забранени, обозначаване с име и тип.
 • Задаване на правила за скорост, ускорение, влизане и напускане на зона.
 • Добавяне на допълнителни обекти и зони върху маршрутна карта и контрол на посещенията в тях.
 • Въвеждане на забрани и ограничения за нерегламентирани престои и зони.
ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА:
 • Пълна информираност и контрол на фирмения автопарк, с висока надежност и поливалентност. Обновяване на информацията в рамките на секунди.
 • Намаляване на разходите за целия автопарк от 30 до 50 %.
 • Контрол при злоупотреби - нерегламентирано източване на гориво, мониторинг на правилното експлоатиране на превозното средство за намаляване на разноските по техническото обслужване на МПС  и редуциране на амортизациите.
 • Отчитане на работно време, почивки, регламентирани престои и нощуване на превозното средство.
 • Мониторинг на стила на шофиране, спазване на ограниченията на скоростта по пътните знаци, с цел намаляване на произшествия.
 • Алармиране при нерегламентирано източване на гориво в реално време.
 • Мониторинг и известяване при непозволени събития и злоупотреби.
 • Пълна отчетност и аналитична информация от различни видове автоматични справки.
 • Експорт към външни системи за отчет на разходите.
 • Архив на системата за отчети и справки за период от 2 години.
 • Обективна информация за пробег и маршрути на движение
 • Контрол при спазването на графици за работно време и доставки.
 • Автоматични пътни листове по отделни превозни средства, карти за гориво, интегрирани със системата.
Scroll To Top