АВТОМАТИЗИРАНИ ОТЧЕТИ, СПРАВКИ И АНАЛИЗИ

GPS Systems предлага интерфейс за автоматично генериране на отчети, анализи, справки и графики, с цел улесняване на работния процес. Това спестява работни часове на мениджъри и управители. Помага за правилнната оценка на ситуацията в автопарка и вземане на адекватни решения.
Предлагаме автоматизирани отчети за решаване на Вашите проблеми във фирмения автопарк:

 

 • Отчет за разход на гориво - Докладът дава информация за разхода на гориво ден по ден за избрани превозни средства или общо - за избрани транспортни средства. Информацията от тази справка помага да се направят точни калкулации за разхода на гориво на всяко превозно средство, как се експлоатира и дали са направени някакви злоупотреби. 
 
 • Обобщен отчет по МПС - Тази справка е изключително полезна за всеки миниджър. Обобщава информацията за изминатите километри, мото часове, разхода на горивото, техническите обслужвания и калкулира рентабилността на всяко МПС. Представя детайлна информация за цена на километър, разходи по ремонти и технически обслужвания за периода, както и целия финасов разход за всяко МПС. Отчетът дава възможност за сравнение на рентабилността на отделни МПС с подобни други от автопарка в различни периоди от време. 
  
 • Отчет за превишаване на скоростта - Справката дава информация за всички превозни средства, които са превишили предварително зададената скорост за движение, спрямо Закона за Движение по пътищата(ограничения по пътните знаци) или по предварително зададение ограничения. Съблюдаването на превишаването на скоростта за движение дава финансови плюсове за цялата фирма. От една страна се намаляват амортизациите на првозните средства от правилното експлоатиране и регулярна скорост на движение. От друга страна се намаляват до минимум последващи пътнотранспортни произшествия, както и глобите за превишаване на скоростта. Справката е от полза при създаване на профил на водача, следи за правилното експлоатиране на превозното средство и за рискови ситуации на пътя.
 
 • Отчет за работно време по МПС и водач - Една от най-полезните справки, която дава реално изминатите километри и мото часовете за избрани превозни средства и водачи, съобразно зададения шаблон за работно време. Тази справка помага за изчисляване на данък УИКЕНД. В отчета се отделят изминантите лични и служебни километри, спрямо заложените граници за работно време на превозното средство и водача или зоните за работа.
 
 • Справка движение на МПС - Много често използван отчет за представяне на детайлна и обобщена информация за движението, изминатите километри и престой по дни на всяко МПС. Отчетът се използва от управленския екип, за да придобие представа как работи всеки шофьор, колко коректно и с каква продължителност изпълнява поверените му задачи. Дава информация за определени МПС по дни от календара, в зависимост от избрания период. Има опция за автоматичен експорт на пътен лист с визуализиране на начален и краен километраж.
 
 • Справка за маршрути по МПС - Един от най-често изполваните отчети, даващи детайлна информация за движението на всяко МПС - придвижване, престой, посетени обекти. Тази справка е подходяща за всеки мениджър на автопарка. Дава информация за всички маршрути, за избрани превозни средства. При избор на зони за движение се проследява коректносдтта на движението, изминати километри, престоитоите и времето, което дадено транспортното средство е извършило в определена зона.
 
 • Отчет за движение в зони - Справката е изключително полезна за фирми, които имат търговски представители и работят в предварително зададени зони за движение. Позволява да се дефинират определени зони за движение на превозното средство и водача. Дава информация за посетени обекти в зададената зона, време на посещение и честота. Има опция за задаване на индививуални ограничения за движение в зона.  
 
 • Отчет за маршрути по статични обекти - Справката дава точна и ясна информация за изпълнението на маршрутите за движение с поставени обекти за посещение. Тази справка позволява контрол на водача и време за изпълнение на поверените му задачи. Най-често се използват от компании с разносна и търговска дейност, които следят изпълнението на поръчките.
 
 • Отчет за престой за период - Справката информира за нерегламентирани престои, надвишаване продължителността на престои при предварително зададен времеви период или работно време в часове, при включен двигател и изключен двигател за всяко избрано МПС. По този начин може да се проследи колко дълго време превозното средство е стояло на едно място с включен климатик или отопление, с каква продължителност и с колко се е вдигнал разхода на гориво от този нерегламентиран престой. 
 
 • Отчет за нерегламентирано паркиране на МПС - Отличен помощник за всеки по-голям автопарк с обособени зони за паркиране. Информира за неспазване на дефинираните паркинг зони, съобразно работното време по дни от седмицата. По този начин може да се установи кой водач на превозно средство е спрял нерегламентирано в дадена зона и за какъв период от време. Справката съдържа още регистрационен номер, групата и водача на автомобила, както и периода на настъпване на събитието.
 
 • Справка за посещения по домашен адрес - Много изполван очет, който дава информация колко ресурс (финансов и времеви) губи компанията от нерегламентирани посещения до домашния адрес на водача. Практиката показва, че контрола върху работното време увеличава производителността до 30%. Чрез тази справка може да се проследява колко често служителите Ви в работно време си отиват до вкъщи. Може да се получава информация за брой посещения до домашен адрес на превозното средство или водача. По този начин могат да се направят изводи колко коректен е даден водач и колко често нарушава установените правила.
 
 • Анализ за работен режим по обороти - Тази справка се използва предимно при строителни, селскостопански машини и на агрегати, чиято работата се измерва в мото часове. За всяка машина, системата позволява да се дефинира работния режим, спрямо оборотите на двигателя. Въз озснова на този работен режим на машината, се изчислява разхода на гориво в реален работен режим и работа на празен ход. По този нчаин се предотвратяват злоупотреби с горивото и коректно изработени часове. 
  
 • Връзка с външни системи - Автоматизирани решения за връзка със SAP, Lima, Общински и обществени системи за контрол и проследяване и различни бизнес платформи. Автоматизирани импорт/експорт на курсове/задачи за движение от различни бизнес платформи, което дава възможност за реално проследяване и оценка на поставените задачи на водачите. Изчислява се коректността на поставените и реализираните задачи.
  

GPS Systems предлага още допълнително огормен обем от различните видове автоматични бизнес отчети, анализи и справки. Всички те могат да бъдат получени по e-mail, в електронен формат (csv, xls, pdf). Получаването на справки може да бъдат в определен, предварително зададен период от време. Като допълнителна функционалност системата предлага автоматични пътни листове по отдели и МПС, както и карти за гориво, интегрирани със системата.

 

Scroll To Top